Logo: Dancert, link til forsidenLogo: Teknologisk Institut, link til forsiden
Dancert
 In English In English  Netgroup Netgroup   Udskriv Udskriv  Søg Søg
Du er her: Dancert > SKS-AIA-ledelsessystemer

SKS-AIA-ledelsessystemer

Mand på vej op i el-mastDancert tilbyder at certificere installatørvirksomheder efter SKS-AIA-kravene. Et ledelsessystem, der er opbygget efter Bekendtgørelse nr. 545 om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakområdet for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet og med egne krav i form af Forsikring & Pensions (F&P) krav til Automatiske Indbruds Alarmer (AIA) indbyg­get, skal for at blive godkendt af F&P certificeres af 3. part. Da alle Installatør­virksomheder i forvejen har opbygget et ledelsessystem efter SKS-kravene, er det primært et spørgsmål om at få dokumen­teret, at din virksomhed også har styr på AIA-kravene fra F&P.

Hvad skal der ske, når I skal certificeres?
For det første skal vi se efter, at dokumentationen faktisk inde­holder en beskrivelse af, hvordan I som virksomhed har tænkt sig at overholde kravene, som er beskrevet i kravgrundlaget. Hvis ikke vi kan se, at alle krav er reflekteret i dokumentationen, bliver dette påpeget, og I skal så rette op på forholdene. Når dette er i orden, laver vi aftale om, hvornår I vil have besøg af os med henblik på at se efter, om det, som I har skrevet i ”doku­mentationen” også stemmer overens med de faktiske forhold. Dette gælder både hjemme på det ”almindelige el-område” og på de felter, hvor der er stillet særlige krav ved installationsarbejde af alarmanlæg.

Hvor gør Dancert en forskel?
Havnebillede af Københavns Havn i solnedgang.Vi har som datterselskab til Teknologisk Institut kort vej til specialister, hvis det behøves. Disse specialister kan være erfarne el-folk og systemudviklere. Vi giver ikke køb på et fagligt højt niveau, men kan qua vore store eksper­tise tilbyde solide og fleksible løsninger, som er til gavn for din virksomhed. Dancert er kendt for at kunne tilpasse selv vanskelige opgaveløsninger til mindre og mellemstore virksomheder – ikke mindst inden for industri og håndværk.

Hvordan kommer jeg videre?
Hvis du synes, at Dancert kunne være en attraktiv samarbejdspart­ner omkring dette emne, kan du:

  • Udfylde en ansøgnings­blanket, som kan rekvireres på info@dancert.dk
  • Kontakte os på enten e-mail eller telefon 7220 2160 for at få nærmere oplysninger om, hvordan vi sammen kan løse opgaven.
  • Anmode om et uforpligtende tilbud på Dancerts løsning af opgaven.
Billedtekst på banner: "Hvordan bliver man certificeret?". Linker til beskrivelse om hvordan virksomheder bliver certificeret. Billedet viser udsnit af Dancert logo.
Billedtekst på banner: "Certificerede virksomheder". Linker til side over certificerede virksomheder.
 Produktblade
 
 
 Værktøjer