name

Nyheder

Her kan du se seneste nyt fra Dancert A/S.


18. januar 2017                                                                                                                                                                                      

Nu er produktcertificering af vinduesproduktion – DVC – en fuldt integreret del af Dancert A/S.

I Januar 2015 flyttede Teknologisk Institut sine produktcertificeringsaktiviteter på vinduesområdet ind under datterselskabet Dancert A/S, hvor andre produkt- og systemcertificeringer varetages fra. Dette er begrundet i skærpede krav til adskillelse mellem rådgivning og certificering på produktområdet. Dette omfatter ligeledes at akkreditering 7002, nu er blevet overflyttet til Dancert A/S.

10. marts 2016

Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger
Den 1. januar 2016 afskaffede Forsikring & Pension "Standard-Tyv-Metoden" (STM), som var grundlaget for deres Positivliste med sikringsprodukter. For fremtiden skal alle produkter til skalsikring; det vil sige døre, vinduer, rulleskodder og gitre, i stedet være certificeret i henhold til de fælleseuropæiske normer EN 1627 til EN 1630.

7. september 2015 

Tilbagekaldelse af certifikat fra virksomheden BG Beton A/S 
Virksomheden BG Beton A/S har frem til 8. juni 2015 haft produktionsstedet Nordsøvej 15, 2100 København Ø under certifikat hos Dancert. Den 8. juni 2015 suspenderede Dancert virksomhedens certifikat, da betingelserne for opretholdelse af certifikatet bedømtes ikke længere at være opfyldt. Efterfølgende er certifikatet endeligt ophørt. 

2. januar 2015

Certificering af rørsystemer af plast - herunder til drikkevand 
Fra 1. januar 2015 er Dancert A/S blevet partner i det nordiske INSTA-CERT, der bl.a. certificerer rørsystemer af plast iht. Nordic Poly Mark og dækker rør til drikkevand, dræn, afløb, gas mv. Samtidig er der etableret en ny dansk certificeringsordning DK-VAND, som viser, at rør og andre komponenter er egnede til anvendelse ved drikkevandsforsyning. Denne ordning afløser den nedlagte DS-ordning og supplerer de lovgivningsmæssige GDV-krav, der gælder for vandinstallationer i bygninger.