name

Nyheder

Her kan du se seneste nyt fra Dancert A/S.


22. oktober 2019

Orienteringsmøder 14/11 og 25/11 - Certificering af statikere 

Læs mere her

 

16. august 2019

Nyt certificeringsgrundlag til Døre og Vinduer

Læs mere her

Link til de nye supplerende bestemmelser for certificering af døre og vinduer

 

03. juli 2019:

Dancert er nu akkrediteret til certificering af statikere.

Som de første i Danmark er Dancert A/S nu blevet akkrediteret til certificering af statikere.

Læs mere her

 

21. juni 2019:

Ny udgave af Dancerts almindelige vilkår

Dancerts almindelige vilkår er pr. 21. juni 2019 ændret iht. krav i certificeringsstandarder.

De er tilrettet, så det tydeligt fremgår, at en række forhold er gældende for både certificerede virksomheder og certificerede personer.

Punkt 7.1 er opdateret: Ved inddragelse af certifikater vil certifikater eller godkendelser som hovedregel først blive suspenderet. Er forholdene, der førte til suspension, ikke bragt i orden inden for 12 måneder, vil certifikater eller godkendelser blive bragt til ophør.

Find bestemmelserne her

 

24. september 2018:

Ny certificeringsordning for statikere på vej

Dancert arbejder på at blive akkrediteret til certificering af statikere efter Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (BEK 1616). Vi arbejder på at være klar inden sommerferien 2019!

 

29. maj 2018:

Ny udgave 12 af supplerende bestemmelser for produktcertificering (vedr. vejmaterialer)

Dancert har redigeret bestemmelserne i punkt 10 vedr. sand, sten & grusmaterialer; vejmaterialer:

Vejregel:2005 samt Vejregel:2003 er ændret til Vejregelrådets udbudsforskrift, April 2018.

 

20. april 2018:

Ny udgave af supplerende bestemmelser for produktcertificering vedr. betonelementer.

Dancert har lavet en ændring af supplerende bestemmelser for produktcertificering således, at der nu foreligger en udgave 11. Ændringen er for betonelementer, hvor tillæg til pkt. 7 i de almindelige vilkår er fjernet.

21. marts 2018:

Personcertificering - akkreditering

Dancert er blevet akkrediteret til personcertificering af innovationsledere.
Personcertificeringsordningen henvender sig til personer, der leder innovationsprojekter i private virksomheder eller organisationer. Certifikatet dokumenterer kompetencer til anvendelse af innovationsværktøjer beskrevet i TS/EN 16555. De første 11 certifikater er udstedt.

Se mere på: Personcertificering

1. marts 2018:

Sammenlægning af akkrediteringer

Dancert har fået lagt akkrediteringsnr. 7012 (træbaserede byggevarer) ind under akkrediteringsnr. 7001 Byggevarer.
 

1. marts 2018:

Dancert er blevet akkrediteret til certificering efter EN 3834 Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer, del 2, 3 og 4.

31. januar 2018:

Dancert er blevet akkrediteret til EN 14915:2013 og EN 14915:2013+A1:2017 Massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug – Egenskaber, krav og mærkning, for anvendelse der er undergivet regler om reaktion ved brand.

18. januar 2017:                                                                                                                                                                                      

Nu er produktcertificering af vinduesproduktion – DVC – en fuldt integreret del af Dancert A/S.

I Januar 2015 flyttede Teknologisk Institut sine produktcertificeringsaktiviteter på vinduesområdet ind under datterselskabet Dancert A/S, hvor andre produkt- og systemcertificeringer varetages fra. Dette er begrundet i skærpede krav til adskillelse mellem rådgivning og certificering på produktområdet. Dette omfatter ligeledes at akkreditering 7002, nu er blevet overflyttet til Dancert A/S.

10. marts 2016:

Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger
Den 1. januar 2016 afskaffede Forsikring & Pension "Standard-Tyv-Metoden" (STM), som var grundlaget for deres Positivliste med sikringsprodukter. For fremtiden skal alle produkter til skalsikring; det vil sige døre, vinduer, rulleskodder og gitre, i stedet være certificeret i henhold til de fælleseuropæiske normer EN 1627 til EN 1630.

7. september 2015: 

Tilbagekaldelse af certifikat fra virksomheden BG Beton A/S 
Virksomheden BG Beton A/S har frem til 8. juni 2015 haft produktionsstedet Nordsøvej 15, 2100 København Ø under certifikat hos Dancert. Den 8. juni 2015 suspenderede Dancert virksomhedens certifikat, da betingelserne for opretholdelse af certifikatet bedømtes ikke længere at være opfyldt. Efterfølgende er certifikatet endeligt ophørt. 

2. januar 2015

Certificering af rørsystemer af plast - herunder til drikkevand 
Fra 1. januar 2015 er Dancert A/S blevet partner i det nordiske INSTA-CERT, der bl.a. certificerer rørsystemer af plast iht. Nordic Poly Mark og dækker rør til drikkevand, dræn, afløb, gas mv. Samtidig er der etableret en ny dansk certificeringsordning DK-VAND, som viser, at rør og andre komponenter er egnede til anvendelse ved drikkevandsforsyning. Denne ordning afløser den nedlagte DS-ordning og supplerer de lovgivningsmæssige GDV-krav, der gælder for vandinstallationer i bygninger.