Personcertificering Statikere

Dancert tilbyder akkrediteret personcertificering for statikere efter Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (BEK 1304).

 


Du kan læse mere om certificeringsordningen her: Personcertificering af Statikere

Du kan læse mere om certificeringen af statikere her:

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (BEK 1304)

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere

Brug af projekter i konstruktionsklasse 2 til ansøgning om konstruktionsklasse 3-4

Særligt om brug af assistance ved ansøgning til konstruktionsklasse 3-4

 

Orienteringsmøder vedr. statikere - Find materiale og video-optagelser her

Præsentation fra ERFA-mødet 28-05-2021

 

Ansøgningsskema kan hentes her: Ansøgningsskema - personcertificering statikere

Skemaet indsendes til: info@dancert.dk

 

Prisen for certificering i 2021 er:

Ny certificering:

For certificering til konstruktionsklasse 2: Certificeringsgebyr på 30.000 kr.
Bedømmelse af byggeprojekt afregnes efter medgået tid, hvor der må regnes med en pris for bedømmelsen i størrelsesorden af 20.000-30.000 kr.

For certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 samt tredjepartskontrol: Certificeringsgebyr på 45.000 kr.
Bedømmelse af byggeprojekt afregnes efter medgået tid, hvor der må regnes med en pris for bedømmelsen i størrelsesorden af 60.000-100.000 kr.

Anerkendte statikere: For certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 samt tredjepartskontrol: Certificeringsgebyr på 15.000 kr.
Bedømmelsen af virket som statiker afregnes efter medgået tid, hvor der må regnes med en pris for bedømmelsen i størrelsesorden af 20.000-35.000 kr.

Certificeringsgebyret vil blive faktureret i forbindelse med udsendelse af accept af ansøgning, som Dancert fremsender, når ansøgning modtages.

Det resterende beløb for certificeringsprocessen faktureres efter endt forløb.

Fakturaer fremsendes, uanset om der kan udstedes certifikat eller ikke.

Pris ved klager
Dancerts almindelige vilkår angiver i stk. 10.2, at hvis en klage findes uberettiget, påhviler det klager at betale Dancerts omkostninger. Det må forventes, at disse omkostninger kan ligge i omfang fra 25.000–60.000 kr.; lavest for konstruktionsklasse 2-ansøgninger og i den høje ende for konstruktionsklasse 3-4.

Priserne er eksklusive moms.

Certificeringsgebyr dækker behandling af ansøgning, kvalifikationsbedømmelse og verifikation af bedømmelser. Gebyret opkræves, uanset om der kan udstedes certifikat eller ikke.

Årlig overvågning:

Til brug for den årlige overvågning skal den certificerede statiker indsende information til Dancert om alle projekter, hvor han/hun har virket som certificeret statiker.
Dancert kontakter den certificerede statiker, når det bliver tid til at indsende informationen til Dancert.

Skema 8050 "Årlig indkaldelse af projekter – statikere” skal bruges til at indsende denne information. Skemaet kan hentes her: Skema 8050

Vi anbefaler at downloade skemaet og udfylde det løbende med nye opgaver/projekter og tilrette, efterhånden som opgaverne udføres.

Gebyr for registrering af den enkelte certificerede statikers opgaver: 5.000 kr.

Hertil kommer en årlig overvågning af den certificerede statikers virke. Regler for dette er ikke endeligt givet, men forventes at beløbe sig til en størrelsesorden af 20-30.000 kr. Der udtages et projekt, hvortil der er opnået ibrugtagningstilladelse til bedømmelse af virket som certificeret statiker. Dog må der tages forbehold for denne pris.

Priserne er eksklusive moms.

 

Klager

Du finder her en beskrivelse af processen for behandling af anker og klager for personcertifikater:

Behandling af klager - Personcertificering

 

Se også: Ny certificeringsordning for statikere

 

Tilmeld nyhedsbrev

×