Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger


Den 1. januar 2016 afskaffede Forsikring & Pension "Standard-Tyv-Metoden" (STM), som var grundlaget for deres Positivliste med sikringsprodukter. For fremtiden skal alle produkter til skalsikring; det vil sige døre, vinduer, rulleskodder og gitre, i stedet være certificeret i henhold til de fælleseuropæiske normer EN 1627 til EN 1630.

For at komme på Positivlisten skal produkterne være testet efter standarderne og virksomheden være certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan.

Certificeringen foregår ved, at Dancert ved et audit-besøg hos en producent kontrollerer, at virksomhedens produktionskontrolsystem sikrer, at produkterne lever op til kravene for den klassificering, produkterne er initialprøvet til.

Der er en række fordele ved at have sine produkter på Positivlisten. Bygherren kan anvende listen til at finde og vælge de korrekte indbrudshæmmende produkter, alt efter hvilket sikringsniveau han ønsker. For brugere af bygningen er listen anvendelig til at dokumentere over for sit forsikringsselskab, at der er gennemført en række tiltag for at sikre værdier i bygningen.

Proceduren, producenterne skal følge:

 

DownloadInformation om certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger (347 KB)

DownloadSupplerende bestemmelser for certificering af indbrudshæmmende produkter_1601 (381 KB)

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

×