Certificering af rørsystemer af plast - herunder til drikkevand


Fra 1. januar 2015 er Teknologisk Instituts certificeringsorgan Dancert A/S blevet partner i det nordiske INSTA-CERT, der bl.a. certificerer rørsystemer af plast iht. Nordic Poly Mark og dækker rør til drikkevand, dræn, afløb, gas  mv. Samtidig er der etableret en ny dansk certificeringsordning DK-VAND, som viser, at rør og andre komponenter er egnede til anvendelse ved drikkevandsforsyning. Denne ordning afløser den nedlagte DS-ordning og supplerer de lovgivningsmæssige GDV-krav, der gælder for vandinstallationer i bygninger.

Nordic Poly Mark er et mærke, der gennem tredjepartskontrol sikrer, at en række krav til plastrørssystemer overholdes. Certificeringen er en fællesnordisk ordning, der har til formål at overvåge og administrere de standarder, der anvendes til dokumentation af egenskaberne i en lang række plastrørsystemer og tilhørende komponenter. Kender du ikke umiddelbart mærket, så sænk dit blik, næste gang du passerer en rørledningsudgravning. Er det rørledninger til drikkevand, afløb, gas mv., vil de normalt bære mærket på en synlig måde.

Nordic Poly Mark-certificeringen varetages af INSTA-CERT, der er et fælles nordisk certificeringsorgan. Oprindeligt var partnerne de nordiske landes standardiseringsorganisationer, men i dag udgøres de af Nemko i Norge, SP i Sverige og Inspecta i Finland.

Fra 1. januar 2015 er Dancert blevet den danske partner i INSTA-CERT, efter at Dansk Standard har afhændet sine certificeringsaktiviteter.

INSTA-CERT’s virke, organisering og betingelser fremgår af hjemmesiden http://insta-cert.net.  

På siden kan også findes en oversigt over de rørsystemer, der opfylder certificeringsbetingelserne til Nordic Poly Mark.

Fra 1. januar 2015 træder samtidig en ny dansk certificeringsordning DK-Vand i kraft, som sikrer, at rørsystemerne opfylder de krav til anvendelse i drikkevandsforsyning, som danske vandforsyninger via DANVA og plastrørsleverandører er blevet enige om, og som modsvarer myndighedskravene til installationskomponenter i bygninger, den såkaldte GDV-ordning.

I styregruppen for DK-Vand-mærket indgår endvidere Teknologisk Institut, og Dancert er det formelle certificeringsorgan.

Rørproducenter, der har tilladelse til at bruge DK-Vand-mærket på deres produkter, fremgår indirekte af INSTA-CERT’s hjemmeside, og en samlet oversigt er anført på Dancerts hjemmeside.

Vil du vide mere om de nye ordninger, som Dancert nu er blevet en del af, kan auditleder Flemming P. Steenfeldt kontaktes på fpst@teknologisk.dk og tlf. 7220 2116.

Flemming P. Steenfeldt er Dancerts repræsentant i INSTA-CERT’s certificeringsudvalg.

 

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

×