Statikere kan blive certificeret hos Dancert!

Dancert A/S certificerer statikere, så de kan leve op til det nye bygningsreglement.


Dancert A/S er akkrediteret til certificering af statikere. En certificeret statiker skal deltage i projektering og kontrol af byggeprojekter for dokumentation af tekniske forhold på det statiske område i bygningsreglementet. Formålet er at sikre kvalitet og sikkerhed ved konstruktioner og ændringer i konstruktioner af bygninger.  

Med det nye bygningsreglement, BR18 er dokumentation og kontrol af statiske forhold i byggeriet ikke længere en kommunal opgave. Nu har certificerede statikere ansvaret for at sikre, at konstruktionskrav overholdes.  

Tre ordninger
Dancerts certificeringsordning tager afsæt i Bekendtgørelse om certificeringsordninerg for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (BEK776). Personer kan ansøge om certificering til følgende tre ordninger: 

  • Certificeret statiker til konstruktionsklasse 2 (se figur vedr. certificeringsprocessen her nedenfor)
  • Certificeret statiker til konstruktionsklasse 3 og 4
  • Certificeret statiker til tredjepartskontrol af statik

Indsendelse af projekt
Ansøgningsprocessen består i dels at dokumentere ansøgerens kompetencer - evne til at anvende viden om Bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner - og dels ansøgerens kvalifikationer. Det vil sige faglige forudsætninger opnået gennem uddannelse, erfaring og tilsvarende. For ansøgere til konstruktionsklasse 3 og 4 samt tredjepartskontrol vil der også indgå en mundtlig redegørelse af indsendt projekt.

Dancert A/S har lang erfaring inden for certificeringsprocesser og er akkrediteret efter DS/EN ISO/IEC 17024, der omhandler personcertificering. Dancert A/S har ligeledes stor erfaring med drift af akkrediterede certificeringsordninger i byggebranchen.

Klik her for at læse mere om den nye ordning og ansøgningsprocessen

Se figur:

Tilmeld nyhedsbrev

×