Nye bestemmelser for certificering af døre og vinduer

Nye bestemmelser for certificering af døre og vinduer 
- Nyt supplerende certifikat.


Nye udfordringer for dør- og vinduesfabrikanter

I disse år oplever vi store udfordringer på markedet for døre og vinduer. Blandt andet ser vi skærpede energikrav og øget fokus på indbrudssikkerhed. Klimadagsordenen kræver, at alle virksomheder fornyer sig og reducerer deres klimaaftryk, foruden at det store fokus på FN’s verdensmål stiller nye krav til virksomhedernes samfundsansvar.

Desuden oplever vi stigende konkurrence som følge af de fælles EU-regler og det åbne marked i Europa.

Ovenstående stiller store krav til vinduesfabrikanternes innovation og omstillingsevne. 

Skærpede krav til certificeringsorganer

Dancerts certificeringsydelser skal understøtte virksomhedernes og samfundets udvikling. Certificeringen skal hjælpe virksomhederne til at indfri de forventninger, kunder og samfund stiller dem.

De fælles europæiske standarder og CE-mærkningsreglerne stiller nye krav til certificeringsorganer. Samtidigt er der skarpt fokus på, at certificeringer ikke må begrænse den frie konkurrence. Dette har sat mange eksisterende certificeringsordninger under pres, især certificeringsordninger, der er styret af brancheorganisationer, må forvente at komme under hårdt pres. Som eksempel på det øgede pres på certificeringsordninger kan nævnes, at RISE i Sverige for nyligt har meddelt, at den nuværende svenske certificeringsordning for ”P-mærkning” af flere produkter vil ophøre.

Nye certificeringsbestemmelser med vægt på innovation

Teknologisk Institut og Dancert har til formål at virke til gavn for erhvervsliv og samfund ved udvikling og formidling af teknologiske fremskridt.

Derfor skal vi være på forkant med den teknologiske udvikling og med udviklingen i samfundet generelt.

Vi har vurderet, at der er behov for nye certificeringsregler, der kan fremme innovationen og på den lange bane sikre værdiskabelse og fair konkurrence for de certificerede virksomheder.

Derfor har vi udviklet et nyt sæt certificeringsbestemmelser, som vi beskriver i det følgende: 

-      Plads til innovation

De nye bestemmelser sætter fokus på funktionskrav – ikke på proceskrav.

Vinduesfabrikanterne skal have frihed til selv at fastlægge sine produktionsmetoder og processer for styring og kontrol på den mest effektive måde. 

-      Forenkling

De nye certificeringsbestemmelser er kortfattede og fylder mindre end 20 sider. Det gør det nemt for virksomhederne at bevare overblikket og selv sikre, at man opfylder kravene. 

-      Respekt for EU-regler

EU's byggevareforordning fastlægger kravene for vurdering og kontrol af ydeevnen for de egenskaber, der er fastlagt i den harmoniserede standard EN 14351-1. EU-reglerne tillader ikke overlap mellem harmoniserede standarder og certificeringsordninger. De nye certificeringsbestemmelser har ikke sådanne overlap. 

-      Langtidssikring af upartiskhed

For at sikre troværdigheden af certificering er det vigtigt, at alle kan have tillid til, at certificeringen er upartisk og uafhængig, og at alle virksomheder behandles ens.

Vi har vurderet, at vi på den lange bane sikrer upartiskheden bedst, ved at Dancert selv udarbejder og løbende videreudvikler certificeringsbestemmelserne. På den måde undgås enhver mistanke om konkurrencebegrænsning og usaglige hensyn. 

-      Fleksibel implementering

De nye certificeringsbestemmelser skærper ikke kravene, men giver først og fremmest en større frihed og fleksibilitet for virksomhederne. Derfor vil alle virksomheder, der opfylder kravene til certificering efter de tekniske bestemmelser for DVV, også opfylde de nye certificeringsbestemmelser.

Der er således ikke nogen nye krav, virksomheder skal opfylde, for at få certifikat. 

-      DVC-mærket fastholdes

Siden 1992 har DVC-mærket været synonymt med kvalitet og troværdighed. DVC-mærket er kendt og anerkendt blandt alle byggeriets aktører.

Virksomheder med certifikat efter de nye bestemmelser vil fortsat kunne anvende DVC-mærket.

Overgang til de nye certificeringsbestemmelser

Dancert har allerede sikret DANAK-akkreditering til de nye certificeringsbestemmelser. Derfor kan vi tilbyde alle virksomheder, der i dag har certifikat efter de tekniske bestemmelser for DVV, et supplerende akkrediteret certifikat efter Dancerts nye bestemmelser. 

Vi begynder udsendelsen af nye certifikater i august måned. Vi beregner ikke honorar for udstedelse af de nye certifikater.

I løbet af den næste måned forventer vi at have udsendt nye supplerende certifikater til alle de virksomheder, der i dag har certifikat efter de tekniske bestemmelser for DVV. I kan derfor forvente at modtage et nyt supplerende certifikat inden for den næste måned. 

På længere sigt er det vores forventning, at certificering efter de nuværende tekniske bestemmelser for DVV vil blive udfaset således, at de certificerede virksomheder kan drage fuldt udbytte af Dancerts nye og mere fleksible certificeringsbestemmelser. 

Sidst men ikke mindst…..

Vores mangeårige medarbejder Bjarne Sørensen, der har været faglig leder for vinduescertificeringen siden 2004, vil også være fagligt leder for certificeringsaktiviteterne under de ny bestemmelser. Bjarne vil med sine mange års erfaring være garant for kontinuitet og soliditet. Vi planlægger endvidere at oplære flere nye auditorer, der skal hjælpe Bjarne med at gøre den nye certificeringsordning til den succes, I som certificeret virksomhed fortjener.

Link til de nye supplerende bestemmelser for certificering af døre og vinduer

Ved spørgsmål eller bemærkninger kan faglig leder Bjarne Sørensen kontaktes på telefon 7220 1140, eller direktør Jørgen Baadsgaard-Jensen på telefon 7220 2320.

 

Tilmeld nyhedsbrev

×