Statikere: Brug af projekter i konstruktionsklasse 2 til ansøgning om KK3-4

Ved ansøgning om personcertificering som statiker i konstruktionsklasse 3-4 kan projekter i konstruktionsklasse 2 nu bruges - der er dog en række krav i denne forbindelse.
Læs mere nedenfor.


Bekendtgørelse 1304 åbner for muligheden for at bedømme et projekt i konstruktionsklasse 2 ved ansøgning om certificering til konstruktionsklasse 3-4.

I bekendtgørelsens § 16. stk. 1, nr. 2 står følgende anført:

”Såfremt projekterne er i konstruktionsklasse 2, skal omfang og kompleksitet af den statiske dokumentation svare til projekter i mindst konstruktionsklasse 3. Dokumentationen skal endvidere suppleres med en dokumentation for robusthed.”

Dette betyder, at Dancert overordnet stiller krav om, at byggeriet mindst skal være i 3 etager, eventuelt kælder med to etager over. Byggeriet skal være en ny bygning eller en renovering af et omfang, der giver nedennævnte omfang af statisk dokumentation.

For det aktuelle projekt i KK2 skal følgende dokumentation indsendes:

  • A1. Projektgrundlag konstruktioner, som ansøger skal have udarbejdet.
  • A2.1. Statiske beregninger bygværk, som ansøger skal have udarbejdet.
  • A2.2. Statiske beregninger – konstruktionsafsnit, hvor dele skal være udarbejdet af ansøger således, at ansøger viser, at ansøger kan udarbejde statiske beregninger for mindst to materialer og to konstruktionstyper og fundering. Andre dele, som ikke kan fremskaffes, kan udelades.
  • A3.1. Konstruktionstegninger og modeller bygværk, udarbejdet af andre, men kontrolleret af ansøger.
  • A3.2. Konstruktionstegninger og modeller konstruktionsafsnit, udarbejdet af andre, men kontrolleret af ansøger.
  • B1. Statisk projekteringsrapport, udarbejdet af ansøger.
  • B2. Statisk kontrolplan, udarbejdet af ansøger, der dog kan udelades, hvis det ikke var krav på det tidspunkt, hvor projektet blev udført.
  • B3. Statisk Kontrolrapport, projektering, udarbejdet af andre med ansøger som behandler af kontrolkommentarer

Ud over den aktuelle statiske dokumentation fra KK2-projektet, skal ansøgningen suppleres med teknisk redegørelse for robusthed, som om projektet henregnes til KK3. I denne redegørelse skal beskrives, hvilke krav til nøgleelementer og nødvendig armering, der ville være påkrævet ved projekt i KK3. Desuden skal der udarbejdes fugearmeringsplaner som for KK3.
Ved ligedannede etagedæk kan der nøjes med udarbejdelse af en generisk fugearmeringsplan.
Denne supplerende dokumentation behøver ikke at være en del af projektet til udførelse, som derved kunne belaste bygherrens økonomi.

Et projekt kan godt være uegnet til ansøgning, selvom ovenstående er opfyldt. Projektets egnethed vurderes inden bedømmelse. Du er velkommen til at kontakte Dancert inden for at høre om projektets egnethed.

Tilmeld nyhedsbrev

×