Statikere kan nu blive certificeret!

Dancert A/S er nu klar til at certificere statikere, så de kan leve op til det nye bygningsreglement.


Som de første i Danmark er Dancert A/S nu blevet akkrediteret til certificering af statikere. En certificeret statiker skal deltage i projektering og kontrol af byggeprojekter for dokumentation af tekniske forhold på det statiske område i bygningsreglementet. Formålet er at sikre kvalitet og sikkerhed ved konstruktioner og ændringer i konstruktioner af bygninger.  

Med det nye bygningsreglement, BR18, bliver dokumentation og kontrol af statiske forhold i byggeriet ikke længere en kommunal opgave efter en overgangsperiode. Fremadrettet får certificerede statikere ansvaret for at sikre, at konstruktionskrav overholdes. Det giver mulighed for, at den tekniske byggesagsbehandling for bærende konstruktioner fremover varetages af private virksomheder. 

Tre ordninger
Efter overgangen til BR18 er udfasningen af den tekniske byggesagsbehandling begyndt fra de kommunale myndigheder. Efter en overgangsperiode, som forventes afsluttet med udgangen af 2019, skal dokumentation og kontrol foretages af certificerede statikere.

Dancerts nye certificeringsordning tager afsæt i Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (BEK 674). Personer kan ansøge om certificering til følgende tre ordninger: 

  • Certificeret statiker til konstruktionsklasse 2 (se figur vedr. certificeringsprocessen her nedenfor)
  • Certificeret statiker til konstruktionsklasse 3 og 4
  • Certificeret statiker til tredjepartskontrol af statik

Indsendelse af projekt
Ansøgningsprocessen består i dels at dokumentere ansøgerens kompetencer - evne til at anvende viden om Bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner - og dels ansøgerens kvalifikationer. Det vil sige faglige forudsætninger opnået gennem uddannelse, erfaring og tilsvarende. For ansøgere til konstruktionsklasse 3 og 4 samt tredjepartskontrol vil der også indgå en mundtlig redegørelse af indsendt projekt.

Dancert A/S har lang erfaring inden for certificeringsprocesser og er i forvejen akkrediteret efter DS/EN ISO/IEC 17024, der omhandler personcertificering. Dancert A/S har ligeledes stor erfaring med drift af akkrediterede certificeringsordninger i byggebranchen.

Klik her for at læse mere om den nye ordning og ansøgningsprocessen

Se figur: