Midtjysk Albyg er som den første virksomhed certificeret efter DS 1140

Vi er tilfredse med og stolte over, at det er lykkedes, og vi tror på, at vi i løbet af 2024 vil se flere DS 1140-certificerede virksomheder. Det udtaler Torben Hessing-Olsen, der er seniorspecialist og ansvarlig for implementeringen af certificeringsordningen i Dancert.


Mindre dokumentation og bedre dialog

Midtjysk Albyg, der som den første virksomhed har valgt at lade sig certificere efter den nye ordning, forventer dels at certificeringen vil skabe en ensretning i dokumentationen, dels en bedre dialog med kunder og samarbejdspartnere.

- Baggrunden for, at vi har valgt at gå først med denne certificering er primært, at vi møder meget forskellige krav fra de certificerede statikere, som gør det svært at navigere i dokumentationsniveauet. Vi forventer, at certificeringen vil give os færre udfordringer mht. dokumentationen og en bedre dialog med kunder og samarbejdspartnere. Som certificeret virksomhed bliver vi tredjepartsovervåget, og vi forventer, at certifikatet vil give vores kunder og samarbejdspartnere sikkerhed for, at vi kontrollerer os selv og vores underentreprenører i henhold til DS 1140, samt at dokumentationen herfor er udført korrekt. Det fortæller Dorte Hartvig Knudsen, Kvalitets- og arbejdsmiljøchef hos Midtjysk Albyg.

Det betaler sig at lade sig certificere

Med en certificering kommer der bedre styr på butikken. Erfaringer fra andre certificeringsordninger viser, at virksomhedernes omkostninger til mangeludbedringer og reklamationsbehandlinger reduceres, og samtidig bliver det markant lettere at udarbejde den statiske dokumentation for udførelsen.

- Virksomheden bliver en mere attraktiv samarbejdspartner. Man sender et signal til kunder og andre samarbejdspartnere om, at virksomheden har fokus på kvalitet, og at man som kunde kan have tillid til byggeriet og den udarbejdede dokumentation. Kort sagt: At byggeriet er opført som projekteret. Det udtaler Jørgen Baadsgaard-Jensen, der som direktør i Dancert har været drivkraften bag, at certificeringsordningen nu er en realitet.

Om certificeringsprocessen:

En virksomhed, der ønsker at blive certificeret efter DS 1140 skal formelt starte med at fremsende en ansøgning om certificering til Dancert og så skal der laves en aftale om økonomien. 

Processen består af evaluering af virksomhedens kvalitetsstyringssystem, der skal sikre, at virksomhedens byggeprojekter efterlever kravene i DS 1140. Derefter gennemføres en audit på virksomhedens kontorer og på udvalgte byggepladser, der efterviser, at virksomheden arbejder efter kvalitet styringssystemet.

En virksomhed der er certificeret efter DS 1140 har over for Dancert demonstreret, at den har et kvalitetsstyringssystem, der overholder kravene i DS 1140, samt at systemet er implementeret og efterleves i praksis. Du kan læse mere om DS 1140-ordningen her.

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

×